Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Zapytanie ofertowe nr BzP/01/08/2017

2017-08-21 | autor: Krzysztof Kraszewski Drukuj
 

Zapytanie ofertowe nr BzP/01/08/2017 Zapytanie ofertowe nr BzP/01/08/2017
dostarczenie nagród- aparat fotograficzny - w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D)
 

ZAMAWIAJĄCY

Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz
NIP: 546 133 16 02, REGON: 200071703, KRS: 0000253695
 
W związku z prowadzonym projektem pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D) zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na dostarczenie nagród w konkursie ogród na pTAK!.
 
I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
         1. Aparat fotograficzny szt. 3
 
Ilość megapixeli - minimum 20
Typ matrycy - CCD
Wielkość matrycy  - 1/2,3
ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600
Rozdzielczość wideo - (HD) 1280 × 720, 25 kl./s, (L) 640 × 480, 29,97 kl./s Efekt miniatury (HD) 5 kl./s, 2,5 kl./s, 1,25 kl./s Efekt miniatury (L) 6 kl./s, 3 kl./s, 1,5 kl./s
Format plików – JPEG
Zakres ogniskowej – co najmniej 4,3–180 mm
WiFi - Tak
Format plików wideo - MP4 (obraz: MPEG4-AVC / H.264); dźwięk: MPEG4 AAC-LC (mono)
Prędkość migawki  - Od 1 do 1/4000 s (ustawienie fabryczne) Od 15 do 1/4000 s
Wielkość ekranu - TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cale), około 230 000 punktów
Maksymalny zakres ogniskowej – minimum f/3,5–f/6,6
Ekwiwalent dla 35mm – co najmniej 24–1000 mm
Karta pamięci - minimum 16 GB
 
II.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
        
            04.09.2017
 
III.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
         Nie dotyczy
 
 
IV.      OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
         Oferta powinna:
 

 1. posiadać datę sporządzenia,
 2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
  w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia sprzętu do biura stowarzyszenia w Goniądzu.
 6. Oferowana cena wykonania zamówienia jest ostateczna.
 7. Kwoty wskazane w ofercie należy podać do dwóch miejsc po przecinku tj. do pełnych groszy.
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl, listem
     poleconym, przez kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz do dnia 28.08.2017
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 
VI. OCENA OFERT
 
     Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 
     Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kraszewski pod numerem telefonu 668 424 477 oraz adresem email:
     krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl
     Zapytanie o ofertowe może być wycofane w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.