Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Zapytanie ofertowe nr BzP/01/02/2017

2017-02-02 | autor: Krzysztof Kraszewski Drukuj
 

Zapytanie ofertowe nr BzP/01/02/2017
dotyczące przeprowadzenia kampanii internetowej wraz z budową strony internetowej na potrzeby projektu „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D)
 
ZAMAWIAJĄCY
Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz
NIP: 546 133 16 02, REGON: 200071703, KRS: 0000253695
 
 
W związku z prowadzonym projektem pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D) zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenia kampanii internetowej wraz z budową strony internetowej projektu.
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest:
 
1.       Zaprojektowanie, uruchomienie i obsługa strony internetowej.
 
Strona internetowa powinna:
 

 • formą graficzną i schematem nawigacji przypominać portal jestemnaptak.pl oraz być zgodna z identyfikacją graficzną projektu
 • być responsywna  
 • posiadać możliwość udostępniania materiałów do pobrania
 • posiadać wersję anglojęzyczną
 • być pozycjonowana
 • mieć możliwość zamieszczenia serialu TV
 • panel CMS powinien dawać możliwość samodzielnej zamiany zdjęć i podpisów na bannerach, tworzyć, zamieszczać i aktualizować aktualności treści, zamieszczać pliki do pobrania oraz filmy
 • przez obsługę strony należy rozumieć hosting, wprowadzanie zmian, aktualizacja i serwis
 
2.        Kampania internetowa
 
Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej skierowanej mieszkańców województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Kampania ma być skierowana grupy docelowej określonej w  opisie kampanii (załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania).
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dotarcia do co najmniej  300 000 odbiorców.
 
Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczania szczegółowych raportów z realizacji zadania. Raporty muszą zawierać informację na jakich stronach pojawiały się informacje o kampanii, zasięgi, ilości odsłon, klikalności i przekierowaniach na stronę projektu.
 
 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
         Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 
 • strona internetowa kampanii:        31 marca 2017
 • zakończenie kampanii:                15 czerwca  2017
 
III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
         Oferta powinna : 
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 • Portfolio z referencjami od min.3 klientów z ostatnich 2 lat
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz do dnia 09.02.2017
2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Zapytanie ofertowe

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.